:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::

KOMUNIKAT

W związku ze wzrostem liczby zakażeń oraz zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Towarzystwo Lokator”
im. Franciszka Helińskiego w Łodzi podjął decyzję o rezygnacji z obsługi kasy.

                               Kasa jest nieczynna.

Od 1.11.2021 wpłat na konto należy dokonywać na indywidualne rachunki,
podane w zawiadomieniach o wysokości opłat.
Dotychczasowy ogólny rachunek będzie aktywny do 31.12.2021.

Przyjęcia Interesantów - komunikat

Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim
                 umówieniu telefonicznym.
Jednocześnie rekomendujemy, aby wszelkie sprawy zgłaszać telefonicznie pod numerem
telefonu (42) 684 36 06, poczty e-mail: sekretariat@smtl.pl lub za pośrednictwem poczty
zwykłej. Przygotowaliśmy również skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
do której możecie Państwo wrzucać dokumenty.
Liczymy, że takie działania spowodują szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.
          Zarząd Spółdzielni

INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI


Od dnia 1 grudnia 2019 r. na terenie Miasta Łodzi wprowadzono OBOWIĄZEK selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Według obowiązujących zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników:
    kolor niebieski - papier,
    kolor zielony - szkło,
    kolor żółty - metale i tworzywa sztuczne,
    kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji (BIO),
    kolor czarny - odpady pozostałe (resztkowe).
Więcej informacji jak segregować znajdziecie Państwo pod linkami:
https://uml.lodz.pl/files/public/Czas_Wolny/2019_ULOTKA_ODPADY__.pdf
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/selektywna-zbiorka-odpadow/